DOCUMENTS ADJUNTS
<
ENLLAÇOS
CARTELL AUDIENCIA PUBLICA
SERVEIS RELACIONATS
Gestió tècnica d’esdeveniments i congressos
Audiència pública als nois i noies de Barcelona

L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació a través de la qual l’alumnat (de 6è de primària, secundària o batxillerat) fa propostes a l’Administració municipal. Hi participen 23 centres educatius amb un total de 1.000 alumnes.

D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.

Es tracta d’establir uns espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, els joves presenten les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcalde.