DOCUMENTS ADJUNTS
< GUIA ENTITATS I EQUIPAMENTS EDUCACIO COMPARTIDA.PDF
ENLLAÇOS
SERVEIS RELACIONATS
Gestió de Serveis d'informació sectorials
Guia de Recursos Educatius Dte. Sant Martí

En el marc del Pla estratègic d'Educació de Sant Martí s'han adoptat unes mesures per abordar les necessitats i expectatives detectades pels agents educatius i socials que treballen en el territori.

Aquesta guia vol connectar amb les xarxes d’informació ja existents, per la qual cosa recull les diverses fonts que permeten escollir des del territori, sense excloure, però, altres opcions existents a Barcelona i Catalunya, i sense perdre de vista tampoc que vivim en un món global, cosa que requereix tenir en compte les oportunitats que es donen més enllà del nostre entorn local.

De manera resumida, en la guia s’expliquen els aspectes següents:
  • Les opcions formatives disponibles.
  • Els recursos i les eines per ajudar l’alumnat a prendre decisions: informació i orientació educativa i professional.
  • Les opcions que teniu a l’abast per cercar feina i treballar.