DOCUMENTS ADJUNTS
<
ENLLAÇOS
WEB BARCELONA AULA DE CIUTADANIA
SERVEIS RELACIONATS
Gestió tècnica d’esdeveniments i congressos
Barcelona Aula de ciutadania

Gestió tècnica de les conferències realitzades en el marc del programa de Barcelona Aula de Ciutadania, programa de formació del professorat i desenvolupament educatiu.

Barcelona aula de ciutadania consisteix en un conjunt d'accions orientades a millorar els coneixements, els recursos i les competències del professorat, per tal que l'alumnat aprengui a exercir la ciutadania en una societat plural i democràtica.

És una iniciativa conjunta de l'Institut d'Educació, de l'Ajuntament de Barcelona i del Programa d'Educació en Valors, de l'Institut de Ciències de la Universitat de Barcelona.