DOCUMENTS ADJUNTS
< PRESENTACIó.PDF
ENLLAÇOS
EDUCACIó
SERVEIS RELACIONATS
Gestió tècnica d’esdeveniments i congressos
PAE . Presentació del Programa d'Activitats Escolars

Gestió tècnica de l'acte de presentació l’edició del curs escolar corresponent del Programa d’Activitats Escolars, tot donant a conèixer als i les docents l’ampli ventall d’activitats educatives que les entitats dels CCP ofereixen als centres educatius de primària i secundària.
Aquest  acte es realitza en un equipament que forma participa en elñ programa d'Activitats Escolars