DOCUMENTS ADJUNTS
< ENCONTRES CAIXAESCENA.PDF
ENLLAÇOS
WEB CAIXAESCENA
SERVEIS RELACIONATS
Conceptualització i producció de programes i activitats
Gestió tècnica d’esdeveniments i congressos
CaixaEscena, Trobades de teatre

QSL ha gestionat les trobades de teatre en el marc del Programa CaixaEscena en els cursos 2007-2008 i 2011-2012.

CaixaEscena és un programa participatiu que dóna suport a professorat i a educadors i educadores dels centres educatius de secundària, dels cicles formatius i de batxillerat, que es plantegen el teatre com a pràctica per al desenvolupament cultural, social i pedagògic dels joves dins i fora de l’horari escolar. Les trobades de teatre són estades de cap de setmana dirigides tan al professorat com a l’alumnat, i que s’organitzen a totes les comunitats autònomes de l’estat espanyol durant els mesos de febrer i març, on hi participen uns 70 centres educatius i 1.500 persones, entre professorat i alumnat.

També s’organitza, en el mes de juliol, una trobada específica per a professorat amb tallers pràctics de formació teatral dirigits per a professionals reconeguts de les arts escèniques.