DOCUMENTS ADJUNTS
< RESOLUCIó PREMI 2011.PDF
ENLLAÇOS
WEB
SERVEIS RELACIONATS
Gestió de Serveis d'informació sectorials
Premi Consell Municipal d’Immigració

Amb la voluntat de donar a conèixer i facilitar el contacte amb totes aquelles entitats, projectes i persones que durant els anys 2009, 2010 i 2011 han participat a la convocatòria que fa l’Ajuntament de Barcelona a través del Consell Municipal d’Immigració (CMIB), vàrem elaborar un document que recull les bones pràctiques i les dades de contacte de les propostes més valorades pels jurats de cada una de les edicions.
Aquest recull es pot consultar al web de  Nova Ciutadania, Barcelona Immigració de l’Ajuntament de Barcelona

www.bcn.cat/novaciutadania