DOCUMENTS ADJUNTS
<
ENLLAÇOS
JOVENTUT
SERVEIS RELACIONATS
Conceptualització i producció de programes i activitats
Sales d'estudi nocturnes
Les sales d’estudi nocturnes és un servei que actualment encara donen sis biblioteques de la ciutat, especialment adreçat a la població juvenil i que QSL Serveis Culturals va gestionar durant 10 anys (des del 2002 fins el juny de 2012). L’objectiu és posar a l’abast del joves uns espais idonis per l’estudi, en un horari adient per les seves necessitats (de dilluns a divendres de 21h a 1h)i que, en la fase de gestió de QSL, oferia a més a més la possibilitat de participar en un ampli ventall d'activitats gratuïtes orientades tan a l’aprenentatge d’idiomes i les tècniques d’estudi, com al coneixement cultural i social del territori que permetés la participació i donés eines per a l’ampliació de coneixements específics a la població jove. Aquestes activitats estaven programades i organitzades per un dinamitzador sociocultural que vetllava per la qualitat de les mateixes i la seva adequació a l’entorn i a les persones usuàries del servei.