DOCUMENTS ADJUNTS
<
ENLLAÇOS
SERVEIS RELACIONATS
Gestió de Serveis d'informació sectorials
Web de Temps de barri, temps educatiu compartit
Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit fou un programa impulsat per l'Ajuntament de Barcelona (Direcció d'Usos del Temps, Institut Municipal d'Educació i els deu Districtes de la ciutat) amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill, que es proposava contribuir a que els barris de la ciutat tinguin una oferta d’activitats educatives fora de l’horari escolar, de qualitat i diversificada, per a infants i joves de 3 a 16 anys i les seves famílies. El Programa disposava d'un web que donava a conèixer les accions educatives en el temps de lleure que afavorien l’harmonització del temps en família, reforçant el teixit associatiu i el treball en xarxa entre els agents locals, potenciant l’ús educatiu del temps fora de l’horari escolar mitjançant els patis escolars i d’altres equipaments públics. Aquestes accions es concretaven en el suport a activitats en horari extraescolar, la obertura de patis escolars els caps de setmana i vacances, i l'organització d'activitats de temps en família en cap de setmana.
QSL Serveis Culturals fou l'empresa encarregada d'actualitzar la informació del web de Temps de Barri, temps educatiu compartit amb la incorporació setmanal de: notícies, agenda, documents adjunts, enllaços a webs d’interès, etc.