DOCUMENTS ADJUNTS
<
ENLLAÇOS
WEB USOS
SERVEIS RELACIONATS
Gestió de Serveis d'informació sectorials
Portal Laboratori del Temps
El Portal del Laboratori del Temps està inclòs en el web del Programa de Temps i Qualitat de Vida, i és una eina que, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, vol difondre un banc de recursos elaborats per diverses institucions, que aporten informació sobre l'evolució de les polítiques del temps al món.
Des de QSL hem col·laborat amb la Direcció dels Programes de Temps i Qualitat de Vida per al desenvolupament del Portal Laboratori del Temps, des de l’any 2009, amb les següents tasques:
-Cerca i actualització dels diferents recursos que la conformen: banc de recursos, treballs d’investigació, publicacions i enllaços, actualitat i d’altres que es poguessin incorporar.
-Actualització permanent dels textos descriptius de cadascun dels recursos. Elaboració i traducció al castellà i anglès dels documents i dels articles vinculats a les diferents seccions.
-Adaptació dels documents relacionats i de les imatges corresponents.
-Cerca i manteniment de les actuacions relatives als Usos del Temps dels municipis integrats a la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps, impulsada per la Diputació de Barcelona.
-Cerca i proposta de les notícies corresponents a la secció d’actualitat, amb els documents relacionats, imatges i vincles que es corresponguin.
-Elaboració del recull de premsa amb una periodicitat mitja mensual: cerca d’articles, creació dels documents en format PDF i la seva difusió mitjançant correu electrònic a les persones subscrites.
-Elaboració, amb periodicitat mitja trimestral, del butlletí electrònic en base a notícies i actuacions d’actualitat i d’altres proposades pels tècnics del Programa, i la seva difusió mitjançant correu electrònic a les persones subscrites.
-Gestió de les subscripcions al butlletí electrònic i d’altres informacions del programa.
-Producció i dinamització de la Home del web, incorporant les notícies més destacades, amb una rotació quinzenal d’aquestes notícies.
-Manteniment i explotació de l’enquesta. Propostes les preguntes a presentar en l’enquesta amb una freqüència mitja de dues preguntes mensuals.
-Cerca de recursos i manteniment de la secció Temps i Municipi. Actualització permanent.
-Manteniment i creació dels diferents banners d’enllaç a les pàgines web que s’acorden amb els tècnics del Programa.
-Gestió i manteniment de les diferents bases de dades, de documents i recursos vinculades a la pàgina web, així com el banc d’imatges.