DOCUMENTS ADJUNTS
< PBI CATALA.PDF
< PBI CASTELLA.PDF
ENLLAÇOS
INTERCULTURALITAT
BCN ANTIRUMORS
PROGRAMA “TOT UN MóN” DE TV3
SERVEIS RELACIONATS
Conceptualització i producció de programes i activitats
Pla BCN Interculturalitat
El Pla BCN Interculturalitat, elaborat per la Direcció d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona, recull quins són els objectius i les accions a posar en marxa per part de les institucions i la societat civil per a assolir un bon grau de convivència en una Barcelona culturalment diversa.
 
Des de la seva elaboració i fins al dia d’avui, s’estan impulsant principalment els projectes i línies d’acció següents:
  • Estratègia Barcelona Antirumors
  • Formació intercultural
  • Espai Avinyó-Llengua i Cultura
  • Suport a entitats d’activitat intercultural a la ciutat
 
 
a // Estratègia BCN Antirumors
Aquesta estratègia d’impacte comunicatiu i social té per objectiu lluitar contra els rumors i estereotips que existeixen a la ciutat sobre immigració i diversitat cultural. El projecte té tres pilars fonamentals d’acció:
  • El treball col·laboratiu de la Xarxa BCN Antirumors: aquesta és una xarxa oberta, constituïda al juliol del 2010, i que compta en l’actualitat amb més de 220 entitats i persones a títol individual.
  • Els materials, eines i  recursos antirumors: l’estratègia BCN Antirumors difon la informació a través de la seva web, material imprès, cursos de formació d’agents antirumors, i altres eines d’impacte comunicatiu.
  • La relació amb els mitjans de comunicació: com a campanya de sensibilització, es treballa amb mitjans i òrgans relacionats amb el periodisme (Consell Audiovisual de Catalunya, Col·legi de Periodistes, etc.)

 

b// Formació intercultural
Aquesta línia d’acció va encaminada a dotar de coneixements i recursos pràctics a les persones, entitats i agents socials que desitgen impulsar accions i projectes de caire intercultural. Al llarg del 2102 s'implementaran i programaran iniciatives formatives de caire intercultural (cursos, tallers, sessions, seminaris...) adaptades a les demandes i necessitats dels diferents públics: professionals dels diferents serveis, treballadors municipals, entitats, equipaments, agents socials i, en alguns casos, població en general.

c// Espai Avinyó-Llengua i Cultura
L’Espai Avinyó – Llengua i Cultura és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. Va começar la seva activitat al gener de 2011 amb dos objectius prioritaris: fomentar l’ús social de la llengua catalana per part de l’alumnat de català del CNL de Barcelona, a través del coneixement històric i cultural de la ciutat, i dinamitzar l’edifici de carrer Avinyó amb d’un programa d’activitats interculturals adreçades a tota la ciutadania

d// Suport a entitats d’activitat intercultural a la ciutat
Cada vegada són més les entitats de la nostra ciutat que promouen projectes de caire intercultural diversos ipioners. El treball amb les entitats, però, va més enllà del programa de subvencions de la línia d’interculturalitat, pretenent també: compartir la informació i donar visibilitat a les bones pràctiques en matèria d'interculturalitat, compartir i rendibilitzar els recursos, les idees, la resolució de problemes i dificultats, i promoure l'impuls de nous projectes innovadors, entre altres.