DOCUMENTS ADJUNTS
<
ENLLAÇOS
SERVEIS RELACIONATS
Conceptualització i producció de programes i activitats
Temps de barri, temps educatiu compartit
Temps de Barri, Temps Educatiu Compartit és una programa impulsat per l\'Ajuntament de Barcelona (Direcció d\'Usos del Temps, Institut Municipal d\'Educació i Districtes) amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill, que es proposa contribuir a que els barris de la ciutat tinguin una oferta d’activitats educatives fora de l’horari escolar de qualitat i diversificada per a infants i joves de 3 a 16 anys i les seves famílies. Per l\'assoliment d\'aquest propòsit, des del programa s\'estan promovent accions educatives en el temps de lleure que afavoreixin l’harmonització del temps en família, reforçant el teixit associatiu i el treball en xarxa entre els agents locals, potenciant l’ús educatiu del temps fora de l’horari escolar mitjançant els patis escolars i d’altres equipaments públics. Actualment, el programa que està funcionant en 44 barris dels deu districtes de la ciutat, ha generat diverses accions, com el suport a activitats en horari extraescolar, la obertura de patis escolars els caps de setmana i vacances, i l\'organització d\'activitats de temps en família en cap de setmana.

Elaboració i coordinació de les Guies d\'activitats extraescolars per a infants de 3 a 16 anys pel curs 2010-2011, per cada barri (juny- juliol de cada any); també de les guies d\'entitats, serveis i equipaments públics.

Activitats de temps en família. Activitats pensades per a pares i infants, per gaudir i compartir el temps en família (mensualment a cada barri).

Patis oberts.Per gaudir a l\'espai obert del pati de l\'escola en horari no lectiu i caps de setmana. (durant el curs, setmana santa, estiu i Nadal).