Gestió tècnica d’esdeveniments i congressos

Organització integral de jornades, mostres i actes amb una clara especialització en els continguts relacionats amb els serveis a les persones.
Assessorament en continguts, format i programació
Gestió de les bases de dades i les inscripcions segons el protocol de protecció de dades establert p
protocol: atenció a convidats, autoritats i ponents
gestió de necessitats especials, transports, allotjament
Traducció de documents a diferents idiomes
Disseny gràfic, adaptació de la imatge identificativa a tota la cartelleria i documentació
Maquetació de la documentació
Abillament de l'espai
Coordinació amb l'espai d'acollida
Adaptació dels espais, dotació dels recursos materials i tècnics necessaris
Contacte/coordinació amb els diferents proveïdors de càtering i mitjans tècnics
Coordinació de l'equip humà necessari i format específicament
Convocatòria i recull a mitjans de comunicació
Informes de seguiment i avaluació
Gestió i producció de certificats
Reportatge fotogràfic
Elaboració de dossiers de premsa