Gestió integral d’equipaments

Gestió integral d’equipaments socioculturals, educatius, de participació en regim de concessió o de prestació de serveis, amb una gestió eficaç i eficient que comparteix la missió i la política de comunicació amb l’organització titular del servei.
Anàlisi de la realitat i diagnòstic cultural i social
Planificació, disseny i execució de les activitats
Coneixement i suport al teixit associatiu del territori
Elaboració i execució del Pla de Comunicació
Treball en xarxa amb altres agents del territori
Seguiment i control de les dinàmiques d’us de l’equipament
Potenciar els serveis i projectes de l'equipament
Generar nous serveis o espais de relació per a la població de proximitat
Avaluació de la gestió