Gestió de Serveis d'informació sectorials

Serveis que asseguren els circuits de recerca, manteniment i difusió de la informació. Conceptualització, documentació, disseny i manteniment de llocs web i altre productes de comunicació, per a organitzacions diverses.
disseny d'estratègies i fórmules per comunicar
localització de fonts d'informació adequades per resoldre les necessitats informatives
elaboració de dossiers de premsa
butlletí periòdic amb referències i accès a articles, estudis o publicacions seleccionats
recollida de dades i enquestes de satisfacció
creació de bases de dades de documentació
disseny i producció d'estands
avaluació contínua del servei
atenció, orientació i assessorament a l'usuari